7.22 δις φορητές συσκευές σε όλο τον κόσμο

Περίληψη: Στα 7.22 δισεκατομμύρια φτάνουν οι φορητές συσκευές που είναι σε χρήση σε όλο τον κόσμο,...

Στα 7.22 δισεκατομμύρια φτάνουν οι φορητές συσκευές που είναι σε χρήση σε όλο τον κόσμο, όπως φαίνεται από τις πιο πρόσφατες έρευνες. Σε αυτό τον… απίστευτο αριθμό περιλαμβάνονται όλα τα tablets, κινητά, laptops, smartphones, mp3 players και αντίστοιχης φιλοσοφίας συσκευές που λειτουργούν εν κινήσει. Συγκρίνοντας δε τους αριθμούς με αυτούς της ανάπτυξης της ανθρώπινης φυλής, ενώ ο πληθυσμός της Γης αυξάνεται κατά 1.2% το χρόνο, οι συσκευές φαίνεται πως αυξάνονται με πενταπλάσιο ρυθμό! Η έρευνα αναφέρει ακόμη πως πάνω από το 50% του πληθυσμού δεν έχει καμία φορητή συσκευή, ενώ αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό όσων έχουν παραπάνω από 1 (συσκευές). Όπως φαίνεται, με την ανάπτυξη που υφίσταται σε όλους τους τομείς, δεν θα πρέπει να απορήσουμε αν δούμε τους δύο ρυθμούς ανάπτυξης να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ τους στο άμεσο μέλλον.