Απόκτησε τη δική σου παγκόσμια διεύθυνση με το Plus Codes της Google

Περίληψη: Παρόλο που ζούμε σε ένα δικτυωμένο κόσμο, όπου πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού...

Παρόλο που ζούμε σε ένα δικτυωμένο κόσμο, όπου πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο (4,156 δισεκατομμύρια από τα 7,634 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία), το μεγάλο στοίχημα των εταιριών είναι πώς θα συνδέσουν το επόμενο δισεκατομμύριο χρηστών στο Internet. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της προσπάθειας; Ότι η πλειοψηφία των χρηστών θα προκύψουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι περισσότεροι εξ αυτών δεν διαθέτουν διεύθυνση η οποία είναι εύκολο να εντοπιστεί και ως εκ τούτου δεν (θα) μπορούν να απολαύσουν ούτε απλές διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το e-shopping. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο χώρες όπως η Ινδία ή χώρες της Αφρικής, αλλά αποτελεί διαδεδομένο φαινόμενο των κατοίκων που ζουν σε επαρχιακές και αγροτικές περιοχές ακόμα και των καλούμενων «ανεπτυγμένων» χωρών. H Google είναι από τις εταιρίες που έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και έχει προχωρήσει στη δημιουργία του δικού της παγκόσμιου συστήματος διευθυνσιοδότησης, του Plus Codes. Για τη δημιουργία του Plus Codes, η Google έχει χωρίσει τον πλανήτη σε περιοχές των 100x100km, καθεμία εκ των οποίων έχει το δικό της τετραψήψιο και μοναδικό Area Code. Έπειτα, η διεύθυνση του Plus Codes αποτελείται από ακόμα 6 χαρακτήρες που περιγράφουν την τοπική διεύθυνση (Local Code), παρέχοντας πληροφορίες για τη γειτονιά και το κτίριο που βρίσκεται ο χρήστης, με στίγμα ακρίβειας 14x14 μέτρων.Κτίρια ή σημεία που βρίσκονται σε μικρή απόστασγ μεταξύ τους λαμβάνουν το ίδιο Plus Code, αν και για τοπική πλοήγηση υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής ενός επιπλέον προαιρετικού χαρακτήρα, που φέρνει την ακρίβεια του στίγματος στα 3x3 μέτρα. Οι διευθύνσεις του Plus Codes είναι δωρεάν, απόλυτα συμβατές με τις υπηρεσίες της Google -όπως το Google Maps και το Google Search-, μπορούν να λειτουργήσουν offline, ενώ είναι εύκολα αναγνωρίσιμες χάρη στη χρήση του συμβόλου “+” μέσα στον δεκαψήφιο κωδικό. Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για τη δημιουργία της δικής σου διεύθυνσης επισκέψου το https://plus.codes.