Εκδόσεις Πατάκη: 4+1 συμβουλές για τα σχολικά βοηθήματα

Περίληψη: Τα σχολικά βοηθήματα μπορούν να γίνουν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των μαθητών - αρκεί να αξιοποιηθούν σωστά. Η ομάδα των εκδόσεων Πατάκη μας δίνει τις δικές της συμβουλές και κατευθύνσεις!

Από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού ως τις πανεπιστημιακές σπουδές κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα έχει τις δικές της δυσκολίες και προκλήσεις. Τα βοηθήματα μπορούν να γίνουν ένα πολύτιμο εργαλείο, αρκεί να αξιοποιηθούν σωστά. Ζητήσαμε από τους εκδοτικούς οίκους που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον χώρο του βοηθήματος να μας δώσουν τις δικές τους συμβουλές για τη σωστή αξιοποίηση των σχολικών βοηθημάτων. 

Τα βοηθήματα μνημονεύονταν παλιά ως «λυσάρια». Τα σημερινά σχολικά βοηθήματα περιέχουν απλώς λύσεις στις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων; Ποιο είναι το περιεχόμενό τους;

Πράγματι τα βιβλία που περιλαμβάνονται στην κατηγορία των σχολικών βοηθημάτων δεν είναι απλά «λυσάρια». Τα περισσότερα σχολικά βοηθήματα των εκδόσεων Πατάκη παρουσιάζουν αναλυτικά τη θεωρία που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα σε κάθε μάθημα. Μάλιστα πολλές φορές περιέχουν διευκρινίσεις και σχόλια που απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς. Επιπλέον περιέχουν ασκήσεις διαφόρων τύπων και βαθμών δυσκολίας, κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία αλλά και οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά τη μελέτη τους, ώστε να αφομοιώνουν τη θεωρία και να εμβαθύνουν σε αυτή.

Πώς ένας μαθητής μπορεί να αξιοποιήσει σωστά ένα καλό σχολικό βοήθημα;

Εμείς συμβουλεύουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων να μελετούν προσεκτικά τη διδακτέα ύλη, αξιοποιώντας τόσο τα σχολικά βιβλία όσο και τα αντίστοιχα βοηθήματα των εκδόσεων Πατάκη. Διαβάζουμε, λοιπόν, προσεκτικά το σχολικό βιβλίο και αξιοποιούμε το αντίστοιχο βοήθημα, προκειμένου να κατανοήσουμε τη θεωρία και να εμβαθύνουμε σε αυτήν. Στη συνέχεια προσπαθούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και να λύσουμε τις ασκήσεις που προτείνει το βοήθημα, ώστε να ελέγξουμε αν έχουμε αφομοιώσει επαρκώς τη θεωρία αλλά και να εξασκηθούμε στην απάντηση ερωτήσεων και την επίλυση ασκήσεων. Η εμπειρία δείχνει πως οι μαθητές και οι μαθήτριες, που συνηθίζουν να οργανώνουν την καθημερινή μελέτη τους κατ’ αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο έχουν καλύτερες επιδόσεις στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο αλλά μπορούν να ανταποκρίνονται με επιτυχία και στις εξετάσεις στο Λύκειο.  

Υπάρχει η νοοτροπία ότι το βοήθημα δεν είναι απαραίτητο στους λεγόμενους «καλούς» μαθητές – τι έχετε να πείτε σχετικά με αυτό;

Η απάντησή μας στο παραπάνω ερώτημα δείχνει το αντίθετο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θέλουν να είναι άριστοι είναι αυτοί που, σε μεγαλύτερο βαθμό, χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά βιβλία μας.

Από την εμπειρία σας, καθώς συνεργάζεστε με μερικούς από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς, ο μέσος μαθητής χρειάζεται «βοήθεια» στα μαθήματα που έχει κλίση και σκοπεύει να ακολουθήσει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε εκείνα που θεωρητικά δεν είναι «δυνατός», ώστε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στη βαθμολογία;

Στη διάρκεια της σχολικής τους σταδιοδρομίας οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να αποκτήσουν γενική μόρφωση, ώστε να αποκτήσουν πνευματική καλλιέργεια, να αναπτύξουν την κριτική ικανότητά τους, να καλλιεργήσουν δεξιότητες που είναι αναγκαίες στον σύγχρονο άνθρωπο. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο από τη μια να αφιερώνουν χρόνο για τα μαθήματα, στα οποία συναντούν δυσκολίες, ενώ από την άλλη να επιδιώκουν να γίνουν άριστοι στα μαθήματα στα οποία είναι καλοί. Σε κάθε περίπτωση τα εκπαιδευτικά βιβλία των εκδόσεων Πατάκη θα αποτελούν οδηγούς στη μελέτη τους, καθώς οργανώνουν και αναλύουν τη διδακτέα ύλη, περιέχουν διευκρινίσεις και επισημάνσεις για την κατανόησή της, ερωτήσεις-ασκήσεις και κριτήρια αξιολόγησης για την εμπέδωσή της.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το προτέρημα των δικών σας βοηθημάτων, που τα κάνει να ξεχωρίζουν ως προτάσεις για τον σημερινό μαθητή;

Τα εκπαιδευτικά βιβλία των εκδόσεων Πατάκη γράφουν και επιμελούνται έμπειροι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο γνωστικό αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Παρακολουθούμε στενά τις αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της εκπαίδευσης και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των βιβλίων μας. Γι’ αυτό οι εκδόσεις Πατάκη είναι στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας συνώνυμο της υψηλής ποιότητας και της αξιοπιστίας. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που τα εκπαιδευτικά βιβλία μας τα εμπιστεύονται πρωτίστως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί! 

Ανακαλύψτε τα ξεχωριστά βοηθήματα των εκδόσεων Πατάκη στο public.gr!