Έρχονται φωτογραφικές μηχανές με αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος;

Περίληψη: Τα βιομετρικά συστήματα ασφάλειας αποτελούν αρκετό καιρό τώρα βασικό χαρακτηριστικό στα smartphones – με πιο...

Τα βιομετρικά συστήματα ασφάλειας αποτελούν αρκετό καιρό τώρα βασικό χαρακτηριστικό στα smartphones – με πιο συνηθισμένη υλοποίηση τον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων – καθώς και στα επαγγελματικά laptops. Υπάρχουν όμως και άλλα είδη προϊόντων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την ενσωμάτωση τέτοιων συστημάτων, όπως για παράδειγμα ο φωτογραφικός εξοπλισμός, αφού η απώλεια ή κλοπή του αποτελεί μόνιμο πονοκέφαλο των επαγγελματιών του χώρου.Μία πατέντα που πρόσφατα κατέθεσε η Canon στo γραφείο ευρεσιτεχνιών της Αμερικής (US20180012061), περιγράφει φακούς και κάμερες που ενσωματώνουν αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Το κείμενο και οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την αίτηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, απεικονίζουν μία DSRL και έναν φακό με σύστημα Fingerprint ID, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την προστασία του εξοπλισμού από χρήση από μη εγκεκριμένους χρήστες, αλλά και τη δυνατότητα συσχέτισης του δακτυλικού αποτυπώματος με συγκεκριμένο σετ ρυθμίσεων.Μάλιστα, η πατέντα της Canon δεν περιορίζεται στον φωτογραφικό εξοπλισμό, αλλά περιλαμβάνει συστήματα ICE (In Car Entertainment) και πλοήγησης αυτοκινήτων, με τον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένο στο τιμόνι. Βέβαια, όπως με όλες τις πατέντες, δεν υπάρχει κάποια εξασφάλιση ότι το εν λόγω σύστημα θα υλοποιηθεί εμπορικά, ούτε αν αυτό συμβεί πόσο σύντομα θα κυκλοφορήσουν τα σχετικά προϊόντα, όμως είναι ένα βήμα που αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.