Έκθεση Αειφορίας, Κοινωνικής Ευθύνης και Διακυβέρνησης (ESG) 2022

Περίληψη: Το Public Group έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022.

H πρώτη έκθεση Αειφορίας, Κοινωνικής Ευθύνης και Διακυβέρνησης (ESG) του Public Group, είναι βασισμένη στα πρότυπα του GRI (Global Reporting Initiative) με έτος αναφοράς το 2022.

Δείτε την Έκθεση εδώ

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων μας με βάση τα πρότυπα του Green Commerce.