Το «Καχαραμπού» της Φραντζέσκας Μάνγγελ έρχεται στο Public!