Νικητές της κλήρωσης για τα βιβλία του Πιέρ Λεμέτρ

Περίληψη: Η κλήρωση για τα 2 βιβλία του Πιέρ Λεμέτρ ολοκληρώθηκε, οι νικητές είναι οι παρακάτω:  Για...

Η κλήρωση για τα 2 βιβλία του Πιέρ Λεμέτρ ολοκληρώθηκε, οι νικητές είναι οι παρακάτω: Για το βιβλίο "Άλεξ":
ΕΛΛΗΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΡΑΤΑΝΟΥ
 Για το βιβλίο "Καλή αντάμωση εκεί ψηλά":
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΚΟΡΔΕΛΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΓΚΙΟΚΑ
Τα βιβλία θα αποσταλούν με ταχυδρομείο.