What's new. Παιδί.
Aνακαλύψτε τις ευφυΐες των παιδιών μέσα από το παιχνίδι!
share mail icon share facebook icon share twitter icon share google plus icon
< Aνακαλύψτε τις ευφυΐες των παιδιών μέσα από το παιχνίδι!
> Aνακαλύψτε τις ευφυΐες των παιδιών μέσα από το παιχνίδι!
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Aνακαλύψτε τις ευφυΐες των παιδιών μέσα από το παιχνίδι!

Παραδοσιακά, τα σχολεία τείνουν να επιβραβεύουν μόνο τις γλωσσικές ή αναλυτικές ικανότητες των παιδιών παραγκωνίζοντας συχνά ταλέντα, ξεχωριστές ικανότητες και δεξιότητες που αυτά μπορεί να έχουν.

Παρατηρώντας το φαινόμενο αυτό, το 1983, ο Howard Gardner ανέπτυξε τη Θεωρία των Πολλαπλών Ευφυϊών η οποία υποστηρίζει ότι η ευφυία κάποιου δεν είναι κάτι μονοδιάστατο αλλά, αντίθετα, υπάρχουν διαφορετικά είδη ευφυίας που μπορούν να καθορίσουν το πόσο έξυπνος είναι κάποιος και την εξέλιξη και επιτυχία που θα έχει στη ζωή του.

Ποιες όμως είναι αυτές, πως επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών και πως το ίδιο το παιχνίδι βοηθά στο να τις αναπτύξουν;

Aνακαλύψτε τις ευφυΐες των παιδιών μέσα από το παιχνίδι!

Σωματική ευφυΐα

Η σωματική ή κιναισθητική ευφυΐα είναι η ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιεί το ίδιο του το σώμα με σκοπό να δημιουργήσει κάτι ή να επιλύσει προβλήματα. Επίσης, είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί συνδυασμένα και αρμονικά τις κινητικές του δεξιότητες σε οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα.

Τα παιδιά που έχουν αναπτύξει περισσότερο αυτό το είδος ευφυίας μαθαίνουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα μέσα από τη σωματική δραστηριότητα παρά μέσω της ανάγνωσης ή της ακρόασης. Ταυτόχρονα τους βοηθά περισσότερο να χρησιμοποιούν τη σωματική μνήμη, δηλαδή να κάνουν χρήση του σώματός τους για να θυμούνται πράγματα πάρα να κάνουν τη χρήση εικόνων ή/και λέξεων.

Παιχνίδια όπως οι κουδουνίστρες, οι μπάλες και παιχνίδια παντομίμας βοηθούν τα παιδιά να μαθαίνουν και να εξελίσσονται χρησιμοποιώντας το σώμα τους, βοηθώντας παράλληλα στην εξοικείωσή τους με αυτό.

Περιβαλλοντική ευφυΐα

Η περιβαλλοντική ευφυία αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να διακρίνει τα διαφορετικά στοιχεία της φύσης, όπως φυτά, ζώα ακόμα και τα καιρικά φαινόμενα. Τα παιδιά με ανεπτυγμένο αυτό το είδος ευφυίας προτιμούν παιχνίδια και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε εξωτερικούς χώρους ή τη φύση, ενώ δε διστάζουν να παίξουν με το χώμα και άλλα φυσικά υλικά. Επιπλέον, αντιλαμβάνονται και κατανοούν καλύτερα τις διάφορες μεταβολές των καιρικών φαινομένων.

Δυστυχώς στις μέρες μας, μεγάλο ποσοστό παιδιών που μεγαλώνουν σε πόλεις δεν έρχονται αρκετά συχνά σε επαφή με τη φύση και δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες ή δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αναπτύσσει, στον επιθυμητό βαθμό, την περιβαλλοντική του ευφυία.

Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά παιχνίδια που μπορούν να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τα στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως είναι τα μικρά θερμοκήπια, πλανητάρια και τα παιχνίδια με άμμο.

Χωρική – Οπτική Ευφυΐα

Η χωρική-οπτική ευφυΐα επιτρέπει στα άτομα να δημιουργούν νοερές εικόνες και αναπαραστάσεις έχοντας έτσι μια ακριβή αντίληψη του περιβάλλοντος χώρου και των αναλογιών. Καθοριστικό επίσης στοιχείο της χωρικής ευφυΐας είναι η δυνατότητα αντίληψης σχημάτων και αντικειμένων. Ταυτόχρονα, τα άτομα που διακρίνονται από αυτό το είδος ευφυίας έχουν συνήθως πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα του προσανατολισμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και μπορούν εύκολα να διαβάσουν και να κατανοήσουν χάρτες.

Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί, ότι η χωρική και οπτική ευφυΐα διαφέρουν, καθώς για παράδειγμα ένα παιδί μπορεί να επεξεργάζεται εικόνες με ευκολία, ωστόσο να μην εμφανίζει την ίδια ευκολία στην αντίληψη του χώρου.

Απασχολώντας τα παιδία με παιχνίδια όπως οι πλαστελίνες και οι τρισδιάστατες κατασκευές τα βοηθάμε να καλλιεργήσουν αυτές τις ικανότητες και ταυτόχρονα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους.

Διαπροσωπική ευφυΐα

Η διαπροσωπική ευφυΐα είναι η ικανότητα κάποιου να αναγνωρίζει, να παρατηρεί και να κατανοεί διαφοροποιήσεις στις διαθέσεις, τις επιθυμίες, τα κίνητρα και τις προθέσεις των άλλων.

Κατά την παιδική ηλικία, βοηθά το άτομο να διακρίνει τους γύρω του, να αντιλαμβάνεται τις διαθέσεις αυτών αλλά και το πως αυτές μπορεί να αλλάζουν καθώς επίσης και να είναι πιο συνεργατικό. Μεγαλώνοντας μαθαίνει σιγά σιγά να «διαβάζει» τις επιθυμίες και τις προθέσεις των άλλων ακόμα και αν αυτές δεν είναι εμφανείς.

Σε νεαρή ηλικία τα επιτραπέζια, οι κούκλες και τα ομαδικά παιχνίδια ικανοποιούν την ανάγκη των παιδιών για αλληλεπίδραση και συνεργασία.

Μουσική Ευφυΐα

Κάποιος με ανεπτυγμένη τη μουσική ευφυΐα αντιλαμβάνεται καλύτερα τις ιδιαίτερες ποιότητες της μουσικής όπως το ρυθμό, το μουσικό τόνο και το ύψος του, το μέτρο, τη μελωδία και το ηχόχρωμα (χροιά).

Τα παιδιά μπορούν να αποδίδουν τη μουσική είτε με μουσικά όργανα είτε με τη φωνή ή το σώμα ή ακόμα συνθέτοντας νέα μουσικά ακούσματα. Αναπτύσσοντας την ευφυία αυτή, βρίσκουν στη μουσική χώρο συναισθηματικής έκφρασης, δημιουργίας, επικοινωνίας και κατανόησης του κόσμου.

Τα λούτρινα κουκλάκια με ήχους και φυσικά όλα τα μουσικά όργανα βοηθούν στην ανάπτυξη της μουσικής ευφυίας του παιδιού προσφέροντάς του ταυτόχρονα ώρες ψυχαγωγίας.

Γλωσσική ευφυΐα

Η γλωσσική ευφυΐα είναι η ικανότητα κάποιου να αναλύει πληροφορίες και να εκφράζεται λεκτικά. Σχετίζεται επίσης με την ικανότητα χρήσης των λέξεων και της γλώσσας και την κατανόηση οδηγιών και εννοιολογικών εννοιών.

Παιδιά με ανεπτυγμένη αυτή την ευφυΐα παρουσιάζουν συνήθως άνεση στην ανάγνωση, στο γραπτό λόγο, στην αφήγηση ιστοριών και στην απομνημόνευση λέξεων και ημερομηνιών. Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα παιδιά, που έχουν αναπτυγμένη αυτή την ευφυΐα, μαθαίνουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα μέσα από την ανάγνωση, την τήρηση σημειώσεων και τη συζήτηση παρά με τη σωματική δραστηριότητα ή τη σωματική μνήμη.

Εάν θέλετε να αναπτύξετε την γλωσσική ευφυία των παιδιών επιλέξτε τα επιτραπέζια ερωτοαπαντήσεων και τα λούτρινα κουκλάκια με φράσεις που θα τα βοηθήσουν στην απομνημόνευση, στην ανάγνωση, αλλά και στην αφήγηση ιστοριών.

Μαθηματική/λογική ευφυΐα

Η ικανότητα κάποιου να χειρίζεται αριθμούς, να αναπτύσσει λογικά επιχειρήματα και να αντιλαμβάνεται τις λογικές σχέσεις ανάμεσα σε αντικείμενα ή σύμβολα αποτελούν στοιχεία ανεπτυγμένης μαθηματικής/λογικής ευφυίας. Βασίζεται επίσης στην αφαιρετική ικανότητα, στην ικανότητα επαγωγικής και απαγωγικής λογικής, στη δόμηση σχέσεων αιτιολόγησης και την κατανόηση γραφημάτων, στην εκτέλεση σύνθετων μαθηματικών υπολογισμών και στην έμφαση στους κανόνες.

Ανεπτυγμένη μαθηματική/λογική ευφυία έχουν τα παιδία που εμφανίζουν ιδιαίτερη αγάπη για τους αριθμούς, έχουν την τάση να κατατάσουν τα αντικείμενα σε κατηγορίες, τους αρέσει η επίλυση αφηρημένων προβλημάτων, αναζητούν λογικές εξηγήσεις, αξιολογούν και επεξεργάζονται υποθέσεις, μπορούν νοερά να επιλύουν προβλήματα και να εκτελούν σύνθετους υπολογισμούς.

Τα ιδανικότερα παιχνίδια για τα παιδιά αυτά αποτελούν τα επιτραπέζια μυστηρίου, τα πειράματα και τα παιχνίδια με γρίφους καθώς τα ενθαρρύνουν στο να εξοικειωθούν με τις πράξεις και τους αριθμούς.

Ενδοπροσωπική Ευφυΐα

Η πιο σύνθετη μορφή ευφυίας αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου για αυτογνωσία, αναγνώριση και κατανόηση του εσωτερικού του κόσμου και την έκφραση αυτής της γνώσης στη συμπεριφορά του. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής είναι η αποτελεσματική έκφραση των προσωπικών επιθυμιών και συναισθημάτων, η ικανότητα συνειδητού ελέγχου της συμπεριφοράς, η ικανότητα ενδοσκόπησης και προσωπικών αναζητήσεων και το χιούμορ. Για την αναγνώρισή της, καθώς από τη φύση της είναι ιδιωτική, χρειάζονται στοιχεία από την γλωσσική, μουσική και κιναισθητική ευφυία.

Για να βοηθήσετε τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους αλλά και τον κόσμο γύρω τους επιλέξτε παζλ, βιβλία καθώς και φιγούρες που αναπτύσσουν την φαντασία τους.

Τα Public, συνεργαζόμενα με τη Gordon Hellas, διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που εστιάζει στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, έχουν επιλέξει τα καλύτερα παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα ανάπτυξης, τα οποία μπορείς να βρεις κατηγοριοποιημένα, αναλόγως των πτυχών της ευφυίας στις οποίες εστιάζουν! Για να επιλέξεις τα ιδανικά παιχνίδια για το παιδί ή ακόμη και για την τάξη, αν είσαι εκπαιδευτικός, κάνε μια ψηφιακή βόλτα στο site των Public!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Σχετικές ειδήσεις

    Copyright © 2019 Publicworld S.A.
    Public Blog