Ποιο βιβλίο διάβαζε μικρός ο Αντώνης Καρπετόπουλος;

Περίληψη: