What's new. Παιδί.
Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης
share mail icon share facebook icon share twitter icon share google plus icon
< Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης
> Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης

Το 1983, στο βιβλίο «Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences», o Howard  Gardner,  Αμερικανός ερευνητής, γνωστικός και αναπτυξιακός ψυχολόγος, και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βοστόνης και του Χάρβαρντ, διατύπωσε τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης. Η θεωρία αυτή αποτελεί μία πολυπαραγοντική θεωρία η οποία στόχο είχε να αμφισβητήσει την έννοια της νοημοσύνης ως µία σταθερή παράμετρο που μπορεί να μετρηθεί µε κάποιο τεστ.

8 διαφορετικές ευφυΐες

Σύμφωνα με τη θεωρία του Gardner, η νοημοσύνη δεν είναι μία αλλά τουλάχιστον οκτώ διαφορετικές. Κάθε μία από αυτές εδρεύει σε διαφορετικά σημεία του ανθρώπινου εγκεφάλου και αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της ζωής, άλλοτε σε μικρότερο και άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό. Ο βαθμός ανάπτυξης του κάθε τύπου νοημοσύνης εξαρτάται από το πόσο κάθε άνθρωπος επιλέγει να ενισχύσει και να  βελτιώσει την κάθε μία από τις οκτώ νοημοσύνες που διαθέτει.  Όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν όλους τους τύπους νοημοσύνης, με διαφορετικό συνδυασμό ο καθένας. Δεδομένου ότι οι νοημοσύνες αναπτύσσονται συνεχώς, επηρεαζόμενες από τις εμπειρίες και τα βιώματα κάθε ανθρώπου, δεν υπάρχουν άνθρωποι με ίδιο προφίλ νοημοσύνης, γι’ αυτό και κάθε άτομο θεωρείται μοναδικό. Σύμφωνα με τον Gardner, οι νοημοσύνες δρουν αλληλοσυµπληρωµατικά, συνεργάζονται,  κι έτσι καθιστούν το άτομο ικανό να επιλύει προβλήματα και προκλήσεις.

Τα Public, αξιοποιώντας τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, εισάγουν έναν νέο, καινοτόμο τρόπο επιλογής παιχνιδιών, σε συνεργασία με τη Gordon Hellas, τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που εστιάζει στη βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων. Επιλέγουμε μαζί το κατάλληλο παιχνίδι για κάθε παιδί βάσει των πολλαπλών ευφυϊών που μπορεί να αναπτύξει παίζοντας!

Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης

Κατά τον Gardner, οι οκτώ τύποι νοημοσύνης είναι οι εξής:

Γλωσσική́ – λεκτική́ Είναι η ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί αποτελεσματικά µε τους άλλους,  να χειρίζεται τον προφορικό και το γραπτό λόγο προκειμένου να πληροφορήσει, να εξηγήσει, να πείσει.

Λογική́ – μαθηματική́ Αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου για λογική και συστηματική σκέψη, στην κατανόηση και χρήση αφηρημένων εννοιών προκειμένου να περιγράψει και να εξηγήσει γεγονότα.

Οπτική́ – χωρική́ Είναι η ικανότητα του ατόμου να δέχεται και να κατανοεί χωρικές, και σχηματικές πληροφορίες µε ακρίβεια δημιουργώντας με αυτές νοητικές εικόνες τις οποίες μπορεί να εκφράζει µε αρχιτεκτονικές κατασκευές.

Ενδοπροσωπική́ Είναι η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί, να διακρίνει και να ελέγχει τα συναισθήματά του, καθώς και η ικανότητά του να έχει το «γνώθι σ ‘αυτόν».

Διαπροσωπική́ Αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα, τις προθέσεις, και τις επιθυμίες των άλλων, να ενσυναισθάνεται, να επικοινωνεί και να συνεργάζεται αρμονικά μαζί τους.

Μουσική́ Είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να  διακρίνει µμουσικά σχήματα και η ικανότητα έκφρασής του με συνθέσεις και μουσικά έργα.

Σωματική́ Αφορά στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί το σώμα του σαν μέσο έκφρασης συναισθημάτων, ιδεών, πληροφοριών.

Φυσιοκρατική Είναι η ικανότητα αντίληψης του ατόμου του γεωφυσικού χώρου και η διάκριση κυρίαρχων στοιχείων και μοτίβων σε αυτόν.

Το Brock International Prize in Education, με το οποίο βραβεύτηκε ο Howard Gardner το 2015, δημιούργησε ένα σύντομο και εύκολο βίντεο που εξηγεί τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης:

Τα Public, συνεργαζόμενα με τη Gordon Hellas, διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που εστιάζει στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, έχουν επιλέξει τα καλύτερα παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα ανάπτυξης, τα οποία μπορείς να βρεις κατηγοριοποιημένα, αναλόγως των πτυχών της ευφυίας στις οποίες εστιάζουν! Για να επιλέξεις τα ιδανικά παιχνίδια για το παιδί ή ακόμη και για την τάξη, αν είσαι εκπαιδευτικός, κάνε μια ψηφιακή βόλτα στο site των Public!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Σχετικές ειδήσεις

    Copyright © 2019 Publicworld S.A.
    Public Blog