Το Instagram δοκιμάζει Creator Accounts!

Περίληψη: Οι αλλαγές συνεχίζονται στα προφίλ του Instagram, με την υπηρεσία να ετοιμάζει αυτή τη φορά...

Οι αλλαγές συνεχίζονται στα προφίλ του Instagram, με την υπηρεσία να ετοιμάζει αυτή τη φορά ειδικούς λογαριασμούς - Creator Accounts - για celebrities και τους μεγαλύτερους influencers.

Στόχος των Creator Accounts είναι να επιτρέψουν στους κορυφαίους χρήστες της υπηρεσίας να έχουν καλύτερη εποπτεία των λογαριασμών και των followers τους, με πιο λεπτομερή analytics, δυνατότητα φιλτραρίσματος των DMs (Direct Messages), δημιουργία labels για καλύτερη επικοινωνία, και ούτω καθ’ εξής.

Αυτή τη στιγμή, όσοι χρήστες επιθυμούν να έχουν καλύτερο έλεγχο του προφίλ τους αναγκάζονται να χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένα εργαλεία εξωτερικών developers, που πολλές φορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποκλέψουν στοιχεία λογαριασμών, κάτι που δεν επιθυμεί η υπηρεσία, καθώς τα κενά ασφαλείας δημιουργούν προβλήματα στο community.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τα Creator Accounts δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ μικρό αριθμό επιλεγμένων χρηστών, με στόχο να διευρυνθεί η λειτουργία τους το 2019.