«Σώσα»: Εσύ, τι θα θυσίαζες για την αγάπη; (απόσπασμα)