Ποιός κερδίζει το υπογεγραμμένο αντίτυπο του “Turtles All The Way Down”!

Περίληψη: Ο John Green τα κατάφερε πάλι! Το βιβλίο του "Turtles All The Way Down" εκτοξεύτηκε πριν ένα...

Ο John Green τα κατάφερε πάλι! Το βιβλίο του "Turtles All The Way Down" εκτοξεύτηκε πριν ένα μήνα, βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία και στοχεύει στον αστερισμό του "Best Seller". Τα Public σου έδωσαν την ευκαιρία να κερίσεις ένα αντίτυπο του "Turtles All The Way Down", αλλά τι ένα! Το Ένα και Μοναδικό αντίτυπο με την υπογραφή του ίδιου του συγγραφέα, που υπάρχει στην Ελλάδα! Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά των Public και η μεγάλη νικήτρια είναι η: Σδρόλια Ελένη Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας!