28 Ιανουαρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Περίληψη: Η 28η Ιανουαρίου καθιερώθηκε ως Data Protection Day τον Απρίλιο του 2006 και πάλι με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σκοπός της ημέρας αυτής είναι η ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σαν σήμερα, το 1981, έγινε μια καθοριστική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς υπεγράφη από το Συμβούλιο της Ευρώπης η Σύμβαση 108, που προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών στην ιδιωτικότητα, απέναντι στην αυτόματη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το κείμενο της σύμβασης αποτέλεσε το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές κείμενο του ευρωπαϊκού χώρου, με σκοπό την προστασία προσωπικών δεδομένων και αυτός είναι ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Από την Ελλάδα η Σύμβαση 108 υιοθετήθηκε 11 χρόνια αργότερα, το 1992, με την ψήφιση του Νόμου 2068/1992.

Η 28η Ιανουαρίου καθιερώθηκε ως Data Protection Day τον Απρίλιο του 2006 και πάλι με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σκοπός της ημέρας αυτής είναι η ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ως προσωπικά δεδομένα λογίζονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρόσωπο του κάθε ατόμου, όπως: το όνομα, το επάγγελμά του, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας, η φυλετική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, η θρησκεία, οι φιλοσοφικές απόψεις, η συνδικαλιστική δράση, η υγεία, η ερωτική ζωή, οι τυχόν ποινικές διώξεις και καταδίκες και αρκετές ακόμα. Προσωπικά δεδομένα δεν θεωρούνται οι πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός ατόμου.

Από το 1981, βέβαια, το τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά. Ο διαμοιρασμός δεδομένων είναι μαζικότερος από ποτέ. Οι συνεχώς συνδεδεμένες συσκευές, όπως τα smartphone, συλλέγουν τεράστιο όγκο πληροφοριών για το άτομο, μέρος των οποίων μπορεί να είναι και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φροντίσει, όμως, να εκσυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε αυτό να συμβαδίζει με τη σημερινή πραγματικότητα της συλλογής δεδομένων. Τον Μάιο του 2018 εισήγαγε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τον περίφημο GDPR, ο οποίος δίνει τον έλεγχο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τη νέα νομοθεσία, ένας φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σου μόνο μετά από τη δική σου συγκατάθεση.

Αν πιστεύεις ότι τα δεδομένα σου χρησιμοποιούνται με τρόπο ο οποίος δεν είναι νομότυπος, τότε μπορείς να απευθυνθείς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία είναι αρμόδια για τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα.