Λογοτεχνικές συναντήσεις του Φεστιβάλ ΛΕΑ στο σπίτι σε συνεργασία με το Public!